پایگاه ریاست جمهوری
ارتقاء روابط بانکی زمینه‌ساز جهش در مناسبات اقتصادی تهران نیکوزیا خواهد بود/ تا زمانی که طرف‌ها در برجام به تعهداتشان پایبند باشند، ما هم پایبند می مانیم

ارتقاء روابط بانکی زمینه‌ساز جهش در مناسبات اقتصادی تهران نیکوزیا خواهد بود/ تا زمانی که طرف‌ها در برجام به تعهداتشان پایبند باشند، ما هم پایبند می مانیم

از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری خبری داریم مبنی بر اینکه : ارتقاء روابط بانکی زمینه‌ساز جهش در مناسبات اقتصادی…

پربازدیدترین ها