- مهد آزادی - http://mahdazadi.ir -

احمد خمینی، نتیجه امام با نتیجه مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرجع تقلید ازدواج کرد

سید احمد خمینی فرزند سیدحسن خمینی شب گذشته – شنبه شب – ازدواج کرد. او که نتیجه‌ی امام خمینی است و شهرت زیادی نیز در شبکه‌های اجتماعی دارد، با نتیجه‌ی مرحوم آیت الله گلپایگانی مرجع تقلید ازدواج کرده است. برخي رسانه ها به غلط اين ازدواج را با نتيجه آيت الله “صافي گلپايگاني” نوشته اند كه صحيح نيست.

منبع [1]