- مهد آزادی - http://mahdazadi.ir -

با خروج ایران از برجام، چین و روسیه هم به تحریم‌ها می‌پیوندند / برای موضوعی که چیزی جز ضرر برای ما نداشت، عده‌ای قلیل در مجلس جشن گرفتند

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق کشورمان درباره رفتار اروپا در قبال آمریکا پس از خروج ترامپ از برجام می گوید: موضوع این است که اروپایی ها می گویند ما تعهدی را به صورت حقوقی پذیرفته ایم و آمریکا با رد آن، التزام بین المللی به امضا را متزلزل و قاعده بین المللی را لغو می کند.

منبع [1]