- مهد آزادی - http://mahdazadi.ir -

صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات: جهانگیری اخیرا استعفا داد، اما رهبر معظم انقلاب مصلحت ندیدند

وزیر تعاون دولت اصلاحات می گوید: اینجور پخش شده که جهانگیری استعفا داد؛ تصمیم به استعفا گرفت یا استعفا داد. به دنبال آن استعفا چون رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی بود، باید اذن رهبری را هم می‌داشت. بنابراین نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتند و شرایط را بیان کردند که من نمی‌توانم مفید باشم و اقتصاد مقاومتی هم پیش نمی‌رود، لذا اجازه خواستند که استعفا بدهند ولی ایشان مصلحت ندیدند.

منبع [1]