- مهد آزادی - http://mahdazadi.ir -

پیشنهاد علیرضا رحیمی برای برطرف کردن شبهات مربوط به FATF و CFT: مراجع هیات مشترکی را برای اطلاع بیواسطه از جزئیات و رفع شبهات، خدمت رئیس جمهور و سایر مقامات ذیربط ارسال کنند

علیرضا رحیمی نماینده مجلس در توییتر خود نوشت: پیشنهاد مینمایم مراجع عظام هیات مشترکی را برای اطلاع بیواسطه از جزئیات و رفع شبهات لایحه CFT و FATF خدمت رئیس جمهور محترم و سایر مقامات ذیربط ارسال کنند تا دست کم اولیات و امهات معاذیر این لایحه برای ایشان بیشتر آشکار شود.رسیدگی در مجلس به بهانه عدم اطلاع نباید متوقف شود.

منبع [1]