- مهد آزادی - http://mahdazadi.ir -

کنایه حسام الدین آشنا به دلواپسان داخلی برجام/ترامپ گفته ایرانی‌ها مذاکره‌کنندگانی کار کشته هستند

مشاور رئیس جمهور با استناد به حرف های ترامپ به دلواپسان داخلی کنایه زد و گفت: در داخل کشور هم شاهد پدیده عجیبی هستیم که برخی که فریاد استکبار ستیزی آنها گوش فلک را کر کرده است از سر خود باختگی یا خود کم بینی نمی توانند تصور کنند که ایرانی ها بتوانند در عالی ترین سطوح جهانی وارد مذاکره شده وحقوق ملی خود را به دست آورند.

منبع [1]