- مهد آزادی - http://mahdazadi.ir -

کواکبیان: ۱۵ میلیارد تومان یارانه ۹۸ احزاب با خون جگر به دست آمد

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس گفت: من از کسانی که در خانه احزاب رای می‌آورند خواهش می‌کنم که به فکر باشند. ما با خون جگر ۱۵ میلیارد یارانه ۱۳۹۸ را گنجاندیم. شورای مرکزی باید از این پول حراست کند تا این یارانه به موقع تخصیص پیدا کند. آقای کمالی اشاره کردند که ما فقط با رییس مجلس شورای اسلامی ملاقات کردیم، اما من می‌گویم چرا با رییس جمهور این ملاقات انجام نمی‌شود. من می‌خواهم مقام رهبری وقتی هم برای احزاب قائل شوند تا دوستان خدمت ایشان شرفیاب شوند و از بیانات ایشان کسب فیض کنند.

منبع [1]